Particulier

Ideaal als belegging of vakantiewoning

Een woning kopen als particulier

Onze woningen kennen vele doeleinden. Voor de één is dit het ideale vakantiehuis, voor de ander een zorgunit, en voor weer een ander een starterswoning om kleinschaliger en duurzamer te wonen. Maar wist je dat een kleine woning of Tiny house het ook goed doet als belegging of investering?

Indien je van plan bent om een Eco House te kopen als vakantiehuis of als belegging, dan is het allereerst verstandig om je vooraf goed in te lezen in de persoonlijke fiscale gevolgen. Afhankelijk van de situatie en het gebruik, worden er vanuit de belastingdienst namelijk verschillende regels gehanteerd.

DSC08225

Woning onroerend of roerend goed?

Wanneer je een woning koopt, dan kan deze zowel als roerend of onroerend goed gezien worden. Dit hangt ervan af of de woning gemakkelijk te demonteren en te verplaatsen is. Wanneer de woning als roerend goed kan worden gezien, dan wordt deze belast met 21% btw. Deze situatie wijkt af van de standaard vakantiewoning; deze wordt namelijk als onroerend goed gezien. Daarnaast heeft ook het soort gebruik invloed op de fiscale gevolgen. 

Vakantiewoning voor eigen gebruik

Bij de aanschaf van een woning voor eigen gebruik tref je op de factuur een btw bedrag aan. Het is echter niet mogelijk om dit terug te vragen bij de Belastingdienst, omdat de woning niet zakelijk wordt gebruikt. 

Kangoeroewoning

Woning uitsluitend voor verhuur

Bij aankoop van een woning dat uitsluitend is bedoeld voor verhuur geldt dat er btw kan worden afgedragen. Daar staat tegenover dat alle btw die zelf is afgedragen aan de Belastingdienst kan worden afgetrokken als voorbelasting.

Bij een combinatie van privé en zakelijk gebruik, wordt de verhuur van de woning onderworpen aan het verlaagde 9% btw-tarief. Bij deze vorm moet je jaarlijks een correctie maken, met daarin een herberekening van het privégebruik. 

Combinatie van verhuur en eigen gebruik

Indien je van plan bent om een woning zowel zelf te gebruiken als verhuren, dan kun je de btw over de exploitatiekosten (energienota e.d.) in eerste instantie volledig terugvragen. Wel is het hierbij van belang dat je de woning in ieder geval 140 dagen per jaar verhuurt.

Naast het vereiste aantal dagen, moet het verhuren van de vakantiewoning opbrengsten met zich mee nemen. Er hoeft echter, in tegenstelling tot andere ‘gewone’ economische activiteiten, geen winst gemaakt te worden om voor de btw in aanmerking te komen.